Tervetuloa Nina Hahkalan puheterapiasivuille

PUHETERAPIA NINA HAHKALA

PUHETERAPIA

Tarjoan puheterapiaa yksilökuntoutuksena Kirkkonummella, Espoossa ja lähikunnissa asiakkaan arkiympäristössä tai vastaanotollani Espoon keskuksessa, Puheterapiakeskus Tempon tiloissa. Vastaanotolle pääsee helposti julkisilla kulkuvälineillä ja omalla autolla.

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Sopimuskumppaneitani ovat lisäksi HUS ja Kirkkonummen kunta. Minulla on eniten kokemusta änkytyksen ja muiden lasten puheen ja kielen kehityksellisten pulmien, kuten puheentuoton motoristen haasteiden ja kielen kehityksen vaikeuksien kuntoutuksesta.

Olen perehtynyt erilaisiin tapoihin hoitaa sujuvuuden haasteita; suoriin, puhetekniikkaan painottuviin menetelmiin ja vanhemman ja lapsen kanssa työskentelyyn keskittyviin terapiamuotoihin. Änkyttävien lasten ja nuorten puheterapeuttisen arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi olen mentoroinut kollegoitani änkytyksen hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Vuosien varrella olen toiminut puheterapeuttina monilla änkyttävien lasten ja nuorten ryhmämuotoisilla kuntoutuskursseilla.

Pidän niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelystä lasten ja nuorten parissa. Työtapani on voimavara- ja perhekeskeinen. Parhaimmillaan voimme yhdessä lapsen perheen ja kasvuympäristön aikuisten kanssa etsiä ja löytää yhdessä sopivia tukikeinoja ja yksilöllisiä ratkaisuja arjen kommunikaatiotilanteisiin ja haasteisiin.

LINKKEJÄ: 

Suomen Puheterapeuttiliitto ry

Tietoa Kelan järjestämän kuntoutuksen ja etuuksien osalta löytyy Kelan sivuilta:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/palvelukuvaukset

https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf/7343813d-471f-49df-b638-9fefc597a28f

https://www.kela.fi/gas-menetelma

www.kela.fi

TYÖKOKEMUS 

Työskentelen yksityisenä ammatinharjoittajana toiminimellä Puheterapia Nina Hahkala. Aiemmin olen toiminut kuntasektorilla Espoossa ja Kirkkonummella sekä sivutoimisena ammatinharjoittajana. 

KOULUTUS 

Puheterapeutti, FM (valmistumisvuosi 2000), https://julkiterhikki.valvira.fi/

Olen lisäksi kliininen erikoispuheterapeutti (puheen sujuvuuden häiriöt) ja työnohjaaja.

Ammattitaitoa ylläpidän ja edistän säännöllisellä ja monipuolisella kouluttautumisella. Olen käynyt puheterapeuteille suunnatun perhetyön koulutuksen ensimmäisten puheterapeuttien joukossa vuonna 2013 (Dialogic Partners oy). 

Täydennyskoulutusta mm. Oral placement 1 A Three – Part Treatment Plan For Oral Placement Therapy 2019, Management of Pediatric Motor Speech Disorders 2018, Voimaannuttava vuorovaikutus ja oppimisen perusta 2017, Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – workshop 2017, Näin saan asiakkaani käyttämään AAC-keinoja – vai saanko? 2016,  Sarah Palin Centre`s parent-child interaction therapy, 2015, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 2015, Kommunikaation kulmakivet 2015,  soveltavan positiivisen psykologian perusteet 2014 -2015, Auditiivinen prosessointi ja sen häiriöt -koulutus 2013, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus 2013,  Puheterapeuttipäivät 2012, Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö 2012, The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention 2009.